เนื่องจากเว็บไซต์ระบบประเมินผลหมดอายุ กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อดำเนินการต่ออายุในปีถัดไป
หากทางโรงเรียนได้ทำการต่ออายุมาแล้ว ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง

ติดต่อฝ่ายพัฒนาระบบที่ไลน์ คลิกติดต่อไลน์ฝ่ายบริการ หรือที่เมล์ service@support.tht.in เพื่อเปิดใช้งานก่อนภายในวันนี้

หรือติดต่อฝ่ายการตลาด

โรงเรียนที่ร่วมโครงการกับบริษัทเอไอเว็บฯ ติดต่อ คุณณัชชา :088 128 6552

โรงเรียนที่ร่วมโครงการกับบริษัทไอโปรสคูลฯ ติดต่อ คุณเสาวณีย์ :083 554 5568


 Reset รีเซตวันหมดอายุ หลังจากที่ได้รับการต่ออายุแล้ว